Flere lagrer vann

, Nyhet


I en fersk undersøkelse går det fram at nesten halvparten av befolkningen lagrer drikkevann. Det er over dobbelt så mange som for syv år siden.

– Dette er veldig gode tall, og det viser at folk tar egenberedskapsrådene fra DSB på alvor. Russlands fullskalainvasjon i 2022 har nok bidratt til at forberedelser i eget hjem har fått økt aktualitet, sier DSBs direktør, Elisabeth Aarsæther.

I en ny befolkningsundersøkelse svarer hele 47 prosent at de har «lagret drikkevann i flasker/beholdere som kan brukes dersom vannet i springen blir avstengt eller forurenset». I 2017 var det kun 21 prosent som svarte at de lagret vann.

>> Gå til rapporten: Befolkningens bevissthet og atferd knyttet til egenberedskap 2024

Hvis strømmen forsvinner

DSB har siden 2018 oppfordret folk til å være forberedt i eget hjem hvis noe skulle skje. På sikkerhverdag.no kan du gjennomføre noen enkle øvelser for å teste din egenberedskap. Der er også gode råd for å komme i gang.

– Folk bør ha en plan B hvis strømmen skulle gå. Hvis det er vinter, blir det fort kaldt hvis du ikke har alternativ oppvarming, sier Aarsæther.

I den nye befolkningsundersøkelsen går det fram at halvparten (51 prosent) av de spurte har tenkt gjennom hva de skal gjøre dersom strømmen blir borte en stund. Det er en økning på 16 prosentpoeng siden 2017.

Eldre best forberedt

Både når det gjelder lagring av drikkevann og forberedelser ved strømbortfall, er de yngre aldersgruppene dårligere forberedt enn de eldre.

For eksempel oppgir kun 36 prosent i aldersgruppen 18–29 år at de har tenkt gjennom hva de skal gjøre hvis strømmen forsvinner i en lengre periode. Blant de over 60 år er andelen hele 64 prosent.

Beredskapslager

To av tre svarer at de selv har et stort eller veldig stort ansvar for å håndtere konsekvensene av kriser. Likevel er det kun 44 prosent som oppgir at de har et godt beredskapslager.

– Vi ønsker at flere skal gjøre noen enkle forberedelser. Ofte er det ikke mye som skal til. Lagre noe drikkevann, sørg for å ha litt mat som holder seg lenge, og ha en plan for å holde varmen hvis strømmen skulle gå, sier DSB-direktøren.

sikkerhverdag.no finnes konkrete tips til hva et beredskapslager kan inneholde.

Om undersøkelsen

DSB har de syv siste årene gjennomført en årlig befolkningsundersøkelse om norske husholdningers bevissthet og adferd knyttet til egenberedskap.

Undersøkelsen gjennomføres av Ipsos som en webundersøkelse på slutten av året i et representativt utvalg av befolkningen over 18 år, med 1000 respondenter.