Befolkningens bevissthet og atferd knyttet til egenberedskap 2024


En befolkningsundersøkelse fra januar 2024 om befolkningens bevissthet og atferd knyttet til egenberedskap.

Rapport

Last ned PDF (1,4MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

Formålet med undersøkelsen er å få økt kunnskap om en rekke ulike aspekter ved befolkningens kjennskap og bevissthet rundt egenberedskap. Undersøkelsen inneholder blant annet informasjon om hvilke typer hendelser befolkningen er bekymret for, hvor godt forberedt man er i tilfelle en krisesituasjon skulle oppstå og beredskap i kommunen.