Test din egenberedskap

, Nyhet


Egenberedskapsuka 2023 er nå i gang. Nå kan alle teste hvor forberedt de er hvis noe skulle skje.

– På sikkerhverdag.no har vi laget fire enkle øvelser alle kan gjennomføre på mobilen. Gjennom øvelsene blir du mer bevisst på hvordan ulike kriser kan treffe deg og dine, og du får gode tips om hva du kan gjøre for å styrke din egenberedskap, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

For å gjøre øvelsene så realistiske som mulig er det skrevet tenkte, men ikke urealistiske, hendelsesforløp med utgangspunkt i DSBs analyser av krisescenarioer.

– Vi vet at mange er motiverte til å styrke egenberedskapen, men synes det er vanskelig å komme i gang. Å gjennomføre en øvelse kan gi den ekstra dytten som skal til for å ta de grepene som trengs for faktisk å styrke sin egenberedskap, sier Aarsæther.

Fire av ti lagrer vann

I en fersk representativ befolkningsundersøkelse Ipsos har gjennom ført på vegne av DSB, svarer 41 prosent at de har lagret drikkevann i tilfelle vannet i springen blir forurenset eller avstengt. Det er omtrent på samme nivå som ved tilsvarende undersøkelse i fjor (39 prosent), men en vesentlig økning siden første måling i 2019. Den gang var det bare 20 prosent som svarte at de lagret vann.

– Dette er gode tall! Mange har styrket sin egenberedskap de siste årene. I fjor så vi at krigen i Ukraina bidro til at flere tok DSBs egenberedskapsråd på alvor, sier Elisabeth Aarsæther.

Hun er imidlertid opptatt av at enda flere bør ta grep for å styrke egenberedskapen sin.

– Krig, konflikt og klimakrisen påvirker også oss som bor i Norge. For å være bedre forberedt når kriser rammer oss, bør vi alle gjøre noen enkle grep. En god start er å gå inn på sikkerhverdag.no og ta øvelsene, sier Aarsæther.

Egenberedskapsuka

I uke 44, fra 30. oktober til 5. november, arrangerer DSB Egenberedskapsuka 2023. Denne uka vil kommuner, sivilforsvarsdistrikter og frivillige organisasjoner over hele landet informere folk om egenberedskap.

Beredskapsråd og øvelser finnes på sikkerhverdag.no. Øvelsene kan gjennomføres på mobiltelefon og tar ikke lang tid.

– Det viktigste budskapet er at alle bør være forberedt på å klare seg selv i noen dager ved en krise. Hensikten med egenberedskapsuka er å bidra til at befolkningen – og dermed Norge – er bedre forberedt ved kriser og uforutsette hendelser, sier Aarsæther.