Økt helikopterberedskap i flomområdene

, Nyhet


Tolv helikoptre, som vanligvis er tilgjengelig for å slokke skogbrann, er nå satt inn i flomområdene. Helikoptrene skal bistå med evakuering og andre oppdrag for å ivareta liv og helse i de flomutsatte områdene.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har bedt Helitrans om ekstra helikopterberedskap for å bistå i håndteringen av ekstremværet. Antallet helikopter i beredskap vil variere ut fra behovet, og torsdag 10. august er tolv helikoptre i beredskap.

− I den akutte krisen vi står i nå, er det nødvendig å sette inn de ressursene som skal til for å ivareta liv og helse i de flomutsatte områdene, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

DSB har en fast avtale med Helitrans om helikopterberedskap. Vanligvis kan disse helikoptrene settes i beredskap og aksjon for å bistå brann- og redningsvesen med å slokke skogbranner.

Helitrans er vant til å bistå nødetatene i krevende innsatser gjennom sine skogbrannoppdrag. De har også tilgang på Nødnett, det nasjonale sambandet for nødetatene og andre aktører med nød- og beredskapsansvar. Det gjør at de raskt kan settes i stand til å løse oppgaver i en situasjon det er stort press på innsatsstyrkene.

Bruken av helikoptrene – enten det er til skogbrann eller flomevakuering – koordineres av Hovedredningssentralen (HRS).

>> Se også: Dette er helikopterberedskapen akkurat nå