Ny rapport om branner i litiumbatterier

, Nyhet


Branner i el-sparkesykler kan være eksplosive, gi rask røykutvikling og brennende deler kan bli kastet flere meter av gårde. Lad så trygt som mulig, og ikke lad i rømningsveier er blant rådene i ny rapport.

– Slike branner er eksplosjonsartede og uforutsigbare. Brennende deler kan kastes flere meter av gårde og starte nye branner. I tillegg kommer det store mengder giftig gass som kan gjøre det vanskelig å evakuere. Hvis du har mulighet, bør du lade og oppbevare el-sparkesykkel og lignende el-kjøretøy utenfor boligen din, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Dersom du må lade hjemme, anbefaler DSB at du følger Ladevettreglene. Lad når du er våken og til stede, lad på et underlag som ikke lett kan brenne og gjør det i et rom som har fungerende røykvarsler. Sjekk også om laderen eller batteriet blir unormalt varmt under ladning. Dette kan indikere at det er noe feil på produktene dine. Også batterier som ikke står til lading kan ta fyr. Årsaken er som oftest at batteriet har fått en skade tidligere.

– Det kan være fristende å lade el-sparkesykler og andre el-kjøretøy i korridorer eller trapperom for å unngå at de tar opp plass inne. Dersom det begynner å brenne her, så vil rømningsveien være farlig å bruke. Disse må kunne brukes som fluktvei ved brann, sier Ly.

Forskningsrapporten «Rømning ved brann i litiumbatteri i el-sparkesykkel» er utført av RISE Fire Research på oppdrag fra DSB. Rapporten anbefaler at man tilrettelegger og finner gode løsninger for trygg lagring av el-sparkesykler og lignende utstyr med litiumbatterier. Konklusjonene fra studien er også relevant for publikumsbygg der det oppholder seg mange mennesker. Her må det unngås å lade eller lagre el-kjøretøy i rømningsveiene. En brann i litiumbatteri er voldsom og skremmende og kan påvirke evnen til å evakuere. Små barn og eldre er også spesielt utsatt for kvelende giftstoffer.

– Med et økende antall elektriske produkter i norske hjem, øker sannsynligheten for at uønskede hendelser oppstår. Barn og unge er også flittige brukere av elektriske produkter og ladere. Det er derfor lurt å innarbeide godt ladevett tidlig, sier Ly.

Hvis det begynner å brenne så er det aller viktigste å sørge for at alle kommer seg trygt ut og ringe brannvesenet på 110. Dersom du mener det er trygt, kan du prøve å fjerne produktet fra brennbare omgivelser og ta laderen ut av stikkontakten. En brann i batteriet kan holdes i sjakk ved å tilføre vann for å kjøle det ned, men pass på at du ikke puster inn røyken.

Råd og fakta fra rapporten

  • Elsparkesykkelen kan begynne å brenne, selv om den ikke står til lading.
  • Elsparkesykkelen kan begynne å brenne selv om den er helt ny.
  • Kjøp elsparkesykkel av god kvalitet, og unngå å importere dem selv. Dårlig kvalitet kan øke faren for brannstart, raskere og mer intens brannutvikling.
  • En fungerende røykvarsler er viktig.
  • Ikke lad batteriet hvis batteriet eller elsparkesykkelen er skadet.
  • Bruk originale batterier og ladere.
  • Oppbevar helst batteriene i romtemperatur, og unngå lading i minusgrader.
  • Følg ladevettreglene (sikkerhverdag.no) 

Vedlegg