Rømning ved brann i litium-ion batteri i elsparkesykkel


Rapport

Last ned PDF (11,6MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

Hovedmålet med rapporten er å evaluere konsekvensene av en thermal runaway i en elsparkesykkel i et lukket rom med tanke på spredning av gass og røyk fra batteriet og potensiale for å hindre rømning via flukt- og rømningsveier.

Scenariene som undersøkes er representative for publikumsbygg, skoler, kontorbygg, og andre bygg som krever at flere personer rømmer via fluktveier i større åpen rom (for eksempel klasserom, åpent kontorlandskap) og korridorer (rømningsvei). I tillegg til den eksperimentelle studien, er det innhentet informasjon om hendelser med branner i elsparkesykler i Bergen de siste årene og Bergen brannvesens erfaringer fra disse hendelsene presenteres.