DSB har valgt leverandør til nødvarsling på mobil

, Nyhet


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har signert kontrakt med leverandøren som skal sørge for at befolkningen får varsler på mobiltelefonen ved alvorlige hendelser.

Før sommeren innførte regjeringen flere tiltak for å styrke beredskapen. Et av disse tiltakene var å utvikle befolkningsvarsling på mobiltelefoner. DSB fikk, sammen med politiet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), oppdraget med å etablere en slik løsning innen utgangen av året.

 

Etter en grundig, men intensiv anskaffelsesprosess har DSB nå signert kontrakt med Everbridge Norway AS for nødvarsling på mobil. Kontrakten har en samlet verdi på rundt 42 millioner norske kroner. Everbridge leverer nasjonale varslingssystemer i over tjue land.

 

–  Med denne løsningen får vi en betydelig styrking av befolkningsvarslingen i Norge, sier Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB. – Vi har fortsatt Sivilforsvarets tyfoner, men den nye mobilvarslingen blir mye mer presis og mottas direkte på alle telefoner i et definert område.

 

Kontrakten med Everbrigde Norway AS har en varighet på opptil 12 år og omfatter etablering, drift og vedlikehold av statens del av varslingssystemet. Denne løsningen skal videre kobles mot mobilnettene, gjennom mobiloperatørene.

 

– Vi jobber nå tett sammen med leverandøren, politiet, Nkom og mobiloperatørene for å få på plass løsningen, sier Aarsæther. 

 

Fakta om mobilbasert befolkningsvarsling

  • Mobilbasert befolkningsvarsling blir et supplement til dagens befolkningsvarslingssystem, som består av tyfoner/varslingsanlegg.
  • Mobilbasert befolkningsvarsling skal baseres på den standardiserte Cell Broadcast-teknologien som allerede benyttes i en rekke land. Dette innebærer at varselet blir kringkastet på samme måte som et radiosignal, til alle mobiltelefoner i et område.
  • Mobilbasert befolkningsvarsling er ikke det samme som sms. Varselet kommer som en melding som legger seg foran på mobilskjermen. Telefonen vil samtidig vibrere og lage en høy, sireneaktig lyd uavhengig av innstillingene du har på mobilen.
  • I fredstid er det politiet som vurderer om og når det skal varsles, og som "trykker på knappen" for å sende ut varsel. Ved krig vil det være Sivilforsvaret som utløser varslingen, på samme måte som de i dag har ansvaret for å utløse befolkningsvarsling via tyfoner.