Folk er bedre rustet til å håndtere kriser

, Nyhet


Åtte av ti mener erfaringene fra kriser og hendelser de siste to årene har gjort dem mer forberedt på å møte framtidige kriser.

I en ny befolkningsundersøkelse om nordmenns kjennskap og bevissthet rundt egenberedskap går det fram at folk er blitt mer forberedt på kriser:

  • 49 prosent svarer at de har tenkt gjennom hva de skal gjøre ved bortfall av strøm. Det er en økning på hele 10 prosentpoeng fra året før.
  • 43 prosent oppgir at de har beholdere/flasker med drikkevann i boligen sin – en økning på 8 prosentpoeng fra 2021.
  • 81 prosent svarer at erfaringene fra kriser og hendelser de siste to årene har gjort dem mer mentalt forberedt.
  • 28 prosent svarer at de har styrket sin egenberedskap de siste to årene, og 42 prosent svarer at de planlegger å gjøre det.

>> Gå til rapporten: Befolkningens bevissthet og atferd knyttet til egenberedskap 2023

Krigen påvirker oss

– Undersøkelsen viser at det har skjedd mye med folks praktiske og mentale forberedelser i 2022, sier DSBs direktør Elisabeth Aarsæther.

Hun tror koronapandemien, og spesielt krigen i Ukraina, har bidratt til å endre folks bevissthet rundt egenberedskap.

– Tallene er ikke overraskende for oss. Etter angrepet på Ukraina i februar i fjor har vi sett at folk har vist mye større interesse for informasjon om egenberedskap på nettsiden sikkerhverdag.no. Vi opplevde større engasjement blant kommuner og befolkningen da vi arrangerte egenberedskapsuka i fjor høst. I tillegg har vi registrert at mange har gått til butikkene for å handle beredskapsartikler, som for eksempel vannkanner, sier Aarsæther.

I undersøkelsen går det også fram at flere er blitt mer bekymret for krigshandlinger på norsk jord, langvarig strømbrudd, atomulykke som medfører radioaktivt nedfall i Norge, og forsyningskrise.

Folk vil dele

Ikke alle husholdninger har mulighet til å være forberedt i eget hjem ved større kriser. Alternativ oppvarming hvis strømmen går, kan være en utfordring for mange. Dette er bakgrunnen for en av de nye spørsmålene i undersøkelsen: «I hvilken grad kan du tenke deg å dele din egenberedskap i en krise med nære relasjoner – naboer – personer i nærmiljøet – andre».

Majoriteten svarte i stor grad eller i noen grad:

  • Nære relasjoner: 93 prosent
  • Naboer: 87 prosent
  • Personer i lokalmiljøet: 80 prosent
  • Andre: 68 prosent

– Det er svært gledelig at de fleste vil dele av sin egenberedskap med andre – uavhengig av relasjon, sier Aarsæther.

– Det er bra at flere nå er bedre rustet enn før, men mange har fortsatt en jobb å gjøre. Under halvparten har for eksempel gjort som vi oppfordrer til: Å lagre vann i eget hjem, sier Elisabeth Aarsæther.

Om undersøkelsen

DSB har de seks siste årene gjennomført en årlig befolkningsundersøkelse om norske husholdningers bevissthet og adferd knyttet til egenberedskap.

Undersøkelsen gjennomføres av Ipsos som en webundersøkelse på slutten av året i et representativt utvalg av befolkningen over 18 år, med rundt 1000 respondenter.