Befolkningens bevissthet og atferd knyttet til egenberedskap 2023


En befolkningsundersøkelse fra januar 2023 om befolkningens bevissthet og atferd knyttet til egenberedskap.

Rapport

Last ned PDF (2,3MB)
Utgitt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ønsker å innhente mer informasjon om norske husholdningers egenberedskap.

Formålet med undersøkelsen er å få økt kunnskap om en rekke ulike aspekter ved befolkningens kjennskap og bevissthet rundt egenberedskap Herunder hva slags kjennskap befolkningen har til beredskap i kommunen, hvilke type hendelser som befolkningen er mest bekymret for at skal inntreffe, hvilke kommunikasjonsplattformer man vil ty til i en krisesituasjon og hvor godt forberedt man er i tilfelle en krisesituasjon skulle oppstå Undersøkelsen måler tillit til myndigheter og redningsetater, og om hendelser de to siste årene har gjort befolkningen mer mentalt forberedt etter på kriser i framtiden