Befolkningsundersøkelse om test av nødvarsel


Rapport

Last ned PDF (572,7KB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos, og har 3 869 respondenter. Målgruppen for undersøkelsen er et representativt utvalg av den norske befolkning over 15 år.

Datainnsamlingen startet 14. juni etter varslingsprøven klokken 12.00, og ble avsluttet 19. juni. Resultatene er vektet på kjønn, alder og landsdel i henhold til offentlig statistikk for befolkningssammensetningen.