Skal du kjøpe eksplosiver?

, Nyhet


Håndtering av eksplosiver er strengt regulert i Norge, og det kreves en tillatelse fra DSB for å få lov til å kjøpe (erverve) eksplosiver. I januar lanserte DSB en ny digital løsning for virksomheter som skal søke om tillatelser til erverv av eksplosiver.

Den nye løsningen er effektiv og gir god veiledning gjennom søknadsstegene om hvilke opplysninger og dokumentasjon som må fylles inn:

  • bedre oversikt over virksomheten sine mottakere og tilknyttede anlegg for oppbevaring av eksplosiver
  • økt fleksibilitet og oversikt over mottakere og avtaler om oppbevaring av eksplosiver for din virksomhet
  • et raskere svar på søknaden.

For å søke om tillatelse til erverv av eksplosiver logg deg inn på https://eksplosiver.no/

I 2021 mottok DSB 546 søknader om tillatelse til erverv av eksplosiver og utstedte en tillatelse til 501 virksomheter.

Mer informasjon om søknad om tillatelse til erverv av eksplosiver.