Rektor til ny nasjonal brannutdanning

, Nyhet


I 2024 åpner den nye Brann- og redningsskolen. Nå skal det ansettes rektor, som får en unik mulighet til å være med på å bygge opp en helt ny utdanning for fremtidens brann- og redningsvesen.

Brann- og redningsskolen vil inneholde en toårig fagskole – en høyere yrkesfaglig utdanning for brann- rednings- og samfunnssikkerhetspersonell. Utdanningen, som skal ta imot 160 heltidsstudenter i året, kvalifiserer til heltidsstillinger i brannvesen, 110-sentraler og andre beredskapsstillinger. I tillegg blir det et kurssenter med om lag 2500 elever i året.

– Med dette nye nasjonale utdanningssenteret, får vi et skikkelig kompetanseløft for brann og redning. Det skal også bidra til bredere rekruttering, og dermed økt mangfold, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Skolen eies av DSB og har et eget styre som øverste ansvarlige styringsorgan. Rektor er skolens daglige leder med ansvar for den samlede faglige og administrative virksomheten ved Brann- og redningsskolen. Rektor rapporterer til styret.

– Rektoren får en helt sentral rolle i arbeidet med å etablere Brann- og redningsskolen som en helt ny, nasjonal utdanning. Kvaliteten på utdanningen får rett og slett betydning for befolkningens sikkerhet og trygghet i hverdagen. Derfor er dette en svært viktig og spennende stilling med store muligheter for den rette, sier styreleder Irene Lange Nordahl.

Les mer om etablering av Brann- og redningsskolen

Ledig stilling som rektor på Brann- og redningsskolen