Ny rapport om mobile vanntåkeanlegg i boliger

, Nyhet


RISE Fire Research har kartlagt kommuners erfaring med mobile vanntåkeanlegg for å belyse om dette er et egnet tiltak for mennesker som er særlig sårbare for brann.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet som har bestilt rapporten.

Mobile vanntåkeanlegg kan produsere en vanntåke som kan kjøle ned og begrense en brann på et mindre område i en bolig. Anlegget er utstyrt med følsomme detektorer som kan aktivere anlegget svært tidlig i brannforløpet, og begrense spredning av brannen og i noen tilfeller slokke brannen.

Det kommer frem av kartleggingen at flere kommuner har erfart at mobile vanntåkeanlegg har blitt aktivert i forbindelse med branntilløp og at anleggene har begrenset eller slokket branner som i verste fall kunne blitt til dødsbranner.

RISE Fire Research skriver i rapporten at mobile vanntåkeanlegg kan være et egnet tiltak når følgende risikofaktorer forekommer:
– Nedsatt kognitive evner
– Nedsatte fysiske funksjonsevner
– Rus- og alkoholproblematikk
– Røyking
– Bor alene

Det er spesielt hensiktsmessig om flere av risikofaktorene er til stede samtidig. Det vises også til at mobile vanntåkeanlegg ikke er hensiktsmessig for mobile personer som oppholder seg flere steder i boligen og derfor ofte er utenfor anleggets dekningsområde.

>> Her kan du lese rapporten