Erfaringer med mobile vanntåkeanlegg installert i boliger


RISE Fire Research har kartlagt kommuners erfaring med mobile vanntåkeanlegg for å belyse om dette er et egnet tiltak for mennesker som er særlig sårbare for brann.

Rapport

Last ned PDF (3,7MB)
ISBN-nummer
978-91-89757-03-5
Utgitt

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet som har bestilt rapporten.

Det kommer frem av kartleggingen at flere kommuner har erfart at mobile vanntåkeanlegg har blitt aktivert i forbindelse med branntilløp og at anleggene har begrenset eller slokket branner som i verste fall kunne blitt til dødsbranner.

RISE Fire Research skriver i rapporten at mobile vanntåkeanlegg kan være et egnet tiltak når følgende risikofaktorer forekommer:

-  Nedsatt kognitive evner
-  Nedsatte fysiske funksjonsevner
-  Rus- og alkoholproblematikk
-  Røyking
-  Bor alene

Det er spesielt hensiktsmessig om flere av risikofaktorene er til stede samtidig. Det vises også til at mobile vanntåkeanlegg ikke er hensiktsmessig for mobile personer som oppholder seg flere steder i boligen og derfor ofte er utenfor anleggets dekningsområde.