Sevesokonferansen 2021 - åpnet for påmelding

, Nyhet


Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i 21. september 2021. Konferansen blir i år digital og deltakelse vil være gratis, men alle som skal delta må melde seg på.

Tema for årets konferanse:

 • IKT-sikkerhet og sikring
 • Læring fra hendelser
 • Nytt fra myndighetene

>> Gå til konferansesiden for å se programmet og melde deg på

Sevesokonferansen er en viktig felles arena for storulykkevirksomheter og myndigheter i Norge og skal bidra til erfaringsutveksling og faglig påfyll. Konferansen er i år digital, men vi håper å møtes fysisk igjen ved neste Sevesokonferanse.

Målgrupper for konferansen:

 • storulykkevirksomheter
  • ledere
  • verneombud
  • HMS-koordinatorer
  • drifts- og vedlikeholdspersonell
  • IKT-sikkerhet- og sikringsansvarlige 
 • nasjonale, regionale og lokale myndigheter med en rolle relatert til storulykkevirksomheter
 • andre som er involvert i oppfølging av storulykkevirksomheter