Sevesokonferansen 2021


Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i 21. september 2021. Konferansen blir i år digital og deltakelse vil være gratis. Programmet og link til påmelding blir lagt ut når det er klart, så følg med her for mer informasjon.

Kursnr.:
2021
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Nettbasert
Adresse:
Gjennomføres digitalt

Tema for konferansen

 • IKT-sikkerhet og sikring
 • Læring fra hendelser
 • Nytt fra myndighetene

Målgruppe

 • Storulykkevirksomheter
  • ledere
  • verneombud
  • HMS-koordinatorer
  • Drifts- og vedlikeholdspersonell
  • IKT-sikkerhet- og sikringsansvarlige
 • Nasjonale, regionale og lokale myndigheter med en rolle relatert til storulykkevirksomheter
 • Andre som er involvert i oppfølging av storulykkevirksomheter