Ny veileder - Risikovurdering og håndtering av branner i Litium-ion batterier

, Nyhet


Den nye veilederen tar for seg risiko og tiltak for håndtering av branner i Litium-ion batterier (LIB), og den er tilpasset brann- og redningsvesen i Norge. Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av personer fra større norske brannvesen, Norges brannskole og DSB.

Branner i alle typer Litium-ion batterisystemer, fra små branner i el-sykler til store kompliserte branner i fartøyer, er omtalt i veilederen. Litium-ion batteribrannene deles inn i fire risikonivåer ut fra størrelsen på batteriet, men også ut fra om brannen skjer utendørs eller i et lukket rom.

Eksplosjonen på MS Ytterøyningen i oktober 2019 er et eksempel på en Litium-ion batteribrann som ga økt risikoforståelse for slike branner. God risikoforståelse kan være kritisk for innsatsmannskaper som skal håndtere denne type hendelser. Veilederen vil forhåpentligvis gi et verdifullt bidrag til kompetanseutviklingen rundt branner i Litium-ion batterier for brann- og redningsvesen i Norge.

Veilederen vil bli revidert ved behov og publisert på www.dsb.no.

Innspill og kommentarer til veilederen kan sendes til drbv@drbv.no (merkes med "Veileder Li-ion" i emnefeltet).

>> Her finner du den nye veilederen

Veilederen er også publisert som et kurs tilrettelagt av NAKOS

Ved å ta kurset får man en helhetlig gjennomgang av alle kapitlene og vedleggene i veilederen. Kurset er godkjent av Norges Brannskole.

NAKOS-portalen krever innlogging (via ID-porten). Kurset er tilgjengelig for alle. Man blir bedt om å registrere tilhørighet (Brann, Helse/Ambulanse, Politi, Transport, Sjøfart eller Andre), mest for statistiske formål.

Dersom du har en bruker på portalen, fortsett med denne. Har du problemer med å konvertere til ID-porten med din gamle bruker; ring eller send melding til support på +47 952 51 080. Har du ikke bruker i NAKOS-portalen oppretter du det enkelt selv.

>> Lenke til kurset «Risikovurdering og håndtering av brann i Litium-ion batterier»