Ny rapport om slokking av brann i mindre bygningsenheter

, Nyhet


Hovedmålet med rapporten er å øke kunnskapen om hvordan man kan slokke brann i mindre bygningsenheter på en mer effektiv, skånsom og miljøvennlig måte, samtidig som brannvesenet blir utsatt for minst mulig eksponering for røyk, varme og direkte kontakt med sot.

Rapporten konkluderer med at det å benytte en utvendig slokkemetode som umiddelbart tiltak i forkant av innsats med røykdykking gir flere fordeler sammenlignet med røykdykking uten bruk av en utvendig slokkemetode.

Målinger under forsøkene viser blant annet at bruk av skjærslokker eller slokkespyd kan redusere eksponering for brannvesenet med tanke på varme og kontakt med partikler.

Videoopptakene fra forsøkene som er publisert sammen med denne rapporten vil være et godt læringsverktøy for brannvesenet.

>> Les hele rapporten og se videoopptak av brannforsøkene