Effektiv, skånsom og miljøvennlig slokking av brann i mindre bygningsenheter


Hovedmålet med rapporten er å øke kunnskapen om hvordan man kan slokke brann i mindre bygningsenheter på en effektiv måte med hensyn til tid og mengde vann. De er også viktig at eksponering for brannvesenet er minimal med tanke på røyk, varme og direkte kontakt med sot. Ett annet element som er viktig er at minimal miljøeksponering ved avrenning av slokkevann.

Rapportens forside

Rapport

Last ned PDF (15MB)
Utgitt

For en holistisk evaluering av slokkemetoder ble også innsatspersonellets taktiske vurderinger og prioriteringer studert.

Studien fokuserer på indirekte slokking, altså kjøling av branngassene, med fire forskjellige slokkemetoder, som er:

  • Skjærslokkeren coldcut cobra og vann,
  • Strålerør og vann,
  • Strålerør og skum,
  • Slokkespyddet Fognail og vann.


Kombinasjonen av skum og utvendig slokkemetoder ble ikke undersøkt i denne studien og det anbefales derfor at fremtidig forskning evaluerer potensialet av denne kombinasjonen.

Å benytte en utvendig slokkemetode (skjærslokker eller slokkespyd) som umiddelbart tiltak i forkant av innsats med røykdykking gir følgende fordeler sammenlignet med røykdykking uten bruk av en utvendig slokkemetode:

  • mindre sot og mindre eksplosjonsfarlige/giftige branngasser i brannrommet,
  • bedre virkning av det sekundære, innvendige slokkemiddelet,
  • raskere reduksjon av temperaturen i brannrommet,
  • mindre badstueffekt (høy luftfuktighet kan gi varmegjennomslag i klærne til innsatspersonellet, som igjen kan føre til skader, og at innsatspersonellet må trekke ut).

Målinger under forsøkene viser at bruk av skjærslokker eller slokkespyd kan redusere eksponering for brannvesenet med tanke på varme og kontakt med partikler.

Forsøkene og intervjuene med innsatspersonell viser videre at brannvesenet undervurderte den negative ejektoreffekten som lufteåpninger har inn til brannrommet. Det vil si at plassering av et strålerør i nærheten av en åpning kan føre til at mer oksygen blir tilført til brannen som forverrer situasjonen. Videoopptakene fra forsøkene som er publisert sammen med denne rapporten vil være et godt læringsverktøy for brannvesenet.

Videoopptakene fra brannforsøkene er tilgjengelig her: