Kjøretøy som skal transportere fyrverkeri – disse kravene gjelder

, Nyhet


Frem mot nyttårsfeiringen transporteres det mye fyrverkeri på norske veier. DSB ønsker med dette å minne om hvilke regler som gjelder for transport av fyrverkeri.

Fyrverkeri er underlagt regelverket for transport av farlig gods. Dette regelverket (ADR) stiller blant annet krav til klassifisering, opplæring, merking, dokumentasjon og til gjennomføring av transporten.

Når det gjelder krav til kjøretøy, gir multilateral avtale M322, noen lettelser ved transport av bestemte mengder fyrverkeri.

>> I dette kapittelet har vi tydeliggjort hva disse lettelsene innebærer, og hvilke krav som gjelder