Forskrift om fyrverkeri og andre pyrotekniske artikler på høring

, Nyhet


DSB har sendt forslag til ny forskrift om pyrotekniske artikler på høring. Det foreslås at den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2022 og høringsfristen er 20. juni 2021.

Pyrotekniske artikler er fyrverkeri som brukes til underholdning, scenefyrverkeri og pyrotekniske artikler som brukes til tekniske formål.

Lokale forskrifter
Kommunene skal i forslaget fortsatt ha adgang til å fastsette lokale forskrifter som begrenser bruken av fyrverkeri i områder der det erfaringsmessig kan oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det kan også opprettes lokale forbudssoner. Kommunen kan i henhold til forslaget imidlertid ikke totalforby all privat bruk av fyrverkeri i hele kommunen.

Endringer for deg som forbruker
- Aldersgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri i kategori F1 (små stjerneskudd og andre små fyrverkeriartikler) heves fra 12 til 16 år.
- Krav til bruk av beskyttelesebriller og skikkethet ved avfyring av fyrverkeri.
- Kun tillatt å avfyre fyrverkeri i perioden mellom 31. desember klokken 18.00 og 1. januar klokken 02.00. Ved bruk av fyrverkeri i for eksempel bryllup eller bursdag, skal en profesjonell pyrotekniker stå for avfyringen.
- Kan kun oppbevare pyrotekniske artikler til og med 5 kilo netto eksplosivinnhold.
- Skal kostnadsfritt kunne levere fyrverkeri som skal tilintetgjøres, til utsalgssteder i perioden 28. desember – 31. januar.
- Skal kostnadsfritt kunne levere fyrverkeri til betjente kommunale mottaksordninger for farlig avfall hele året.

Endringer for deg som ønsker å selge fyrverkeri
- Det åpnes for at foreninger under visse betingelser kan få tillatelse til å selge fyrverkeri.
- Antall salgsdager reduseres fra fem til tre dager i perioden 29.–31. desember.
- Det kan etableres en "Klikk- og hent løsning". Selve utleveringen av fyrverkeri kan kun skje i perioden 29.–31. desember fra utsalgssted som har tillatelse til handel.
- Utlevering fra telt forbys.
- Krav om etablering av en returordning for fyrverkeri.
- Sertifikat for handel med fyrverkeri må årlig fornyes og elektronisk oppdateres ved gjennomført og bestått prøve.

Uttalelser til høringen
DSB oppfordrer alle til å lese mer om endringene og gi kommentarer via den elektroniske høringen.