Høring: Forslag til forskrift om pyrotekniske artikler

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag forskrift om pyrotekniske artikler på høring.

Gjeldende regulering av fyrverkeri og andre pyrotekniske artikler er vanskelig tilgjengelig og det er behov for å samle bestemmelsene om dette i én forskrift. I tillegg er det behov for å klargjøre hvilke krav som stilles til håndteringen av de ulike kategoriene pyrotekniske artikler ( fyrverkeri (F), scenefyrverkeri (T) , andre pyrotekniske artikler (P),  herunder hvordan slike artikler skal behandles som avfall.

Det foreslås endringen i bestemmelsene knyttet til handel med fyrverkeri i romjulen, og det foreslås tiltak for å redusere skader og uønskede hendelser knyttet til privat bruk av fyrverkeri. 

Det forslås at forskriften trer i kraft 1. januar 2022.

Uttalelser til høringen sendes DSB gjennom vårt elektroniske høringssystem innen 20. juni 2021.

Les og svar på høringen her