Foreslå kandidater til samfunnssikkerhetsprisen!

, Nyhet


Hvem synes du fortjener samfunnssikkerhetsprisen for 2021? Alle kan foreslå kandidater, og fristen er 4. januar.

Prisen deles ut til den, eller de, som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt eksempel for andre, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører. Prisen kan gå til både offentlige aktører, private virksomheter, organisasjoner eller privatpersoner.

Samfunnssikkerhetsprisen for 2020 gikk til Sanitetskvinnene for deres støtte til enkeltmennesker og myndigheter i krisetider. Prisen er delt ut årlig siden 2012.

Slik innstiller du

Send en e-post til KOM.servicedesk@dsb.no med navn på din kandidat, og en begrunnelse for hvorfor den eller de fortjener prisen. Frist for å foreslå kandidater er 4. januar 2022.

Alle kan innstille. Vi håper på mange gode forslag!

Prisen deles ut under DSBs årlige samfunnssikkerhetskonferanse i februar 2022.

Disse sitter i juryen

Juryen består av direktør i DSB (leder), direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, daglig leder i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum og en representant for fylkesberedskapssjefenes arbeidsutvalg.

Tidligere vinnere

 • 2020: Norske kvinners sanitetsforening
 • 2019: Lillehammer kommune
 • 2018: Sivilforsvarets mannskaper
 • 2017: Bergen kommune
 • 2016: Odda Røde kors
 • 2015: Eigersund kommune
 • 2014: 330-skvadronen
 • 2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
 • 2012: 22. juli-kommisjonen

Kriterier for prisen

Prisen utdeles til den/de som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt eksempel, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører.

Kandidater kan være:

 • Nasjonale, regionale eller lokale aktører som jobber med samfunnssikkerhet
 • Offentlige etater, private virksomheter, organisasjoner
 • Enkeltpersoner/ildsjeler som setter samfunnssikkerhet på dagsordenen