Samfunnssikkerhetsprisen til Sanitetskvinnene

, Nyhet


Norske Kvinners Sanitetsforening er tildelt Samfunnssikkerhetsprisen 2020 for sin støtte til enkeltmennesker og myndigheter i krisetider.

Det er niende gang Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) deler ut prisen. Vinneren skal være et godt forbilde, og innsatsen må tjene til inspirasjon for andre. Prisen kan gå til både offentlige aktører, private virksomheter, organisasjoner og privatpersoner.

– Mange har gjort en uvurderlig innsats i 2020 for at samfunnet vårt skal komme seg gjennom pandemien på en best mulig måte. Likevel utmerker Sanitetskvinnene seg med sin iherdige innsats gjennom generasjoner, sier Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB.  

Omsorg for enkeltmennesket
Under pandemien har Sanitetskvinnene blant annet bidratt med vakthold, logistikk og registrering ved teststasjoner. De har også vært besøksvakter ved sykehjem og avlastet barnehager og helseinstitusjoner med forpleining.

Sanitetskvinnene har handlet mat og medisiner til folk i koronaisolasjon eller karantene, hatt telefonkontakt med eldre aleneboende og bemannet frivillighetens koronalinje for å avlaste helsemyndighetenes telefontjeneste.

– Pandemien har rammet mange mennesker hardt. Å ta seg tid til å se den enkelte, og å gi medmenneskelig omsorg har vært særlig viktig i 2020. Som så mange ganger før, har Sanitetskvinnene vært å regne med, sier Aarsæther. Hun henter også frem foreningens viktige innsats for redningsmannskap og befolkning da et leirskred rammet Gjerdrum hardt nyttårsdagene 2020/2021.

Jubilerende prisvinner
Norske Kvinners Sanitetsforening markerte 125-årsjubileum fredag 26. februar, og prisen ble delt ut under den digitale markeringen. 

Foreningen er Norges største kvinneorganisasjon med 40 000 medlemmer, fordelt på 600 lokalforeninger. Formålet er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn gjennom frivillig innsats.   

Enstemmig jury 
Juryen ledes av DSB og består også av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum og fylkesberedskapssjefene. Det er en samstemt jury som står bak prisen.  

Samfunnssikkerhetsprisen ble utdelt første gang i 2012. Tidligere vinnere er:

  • 2019: Lillehammer kommune
  • 2018: Sivilforsvarets mannskaper
  • 2017: Bergen kommune
  • 2016: Odda Røde kors
  • 2015: Eigersund kommune
  • 2014: 330-skvadronen
  • 2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
  • 2012: 22. juli-kommisjonen

Juryen består av
Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivet sikkerhetsorganisasjon (NSO) Bente Asphaug, daglig leder i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) Asgeir Jordbru, fylkesberedskapssjef i Nordland Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og juryleder

>> Se bilder fra prisutdelingen