Equinor får samtykke til mottaksanlegg for CO2

, Nyhet


DSB har gitt Equinor ASA samtykke til bygging av et anlegg for mottak og mellomlagring av karbondioksid. Mottaksanlegget Northern Lights er lokalisert i Energigassparken i Øygarden kommune.

Anlegget skal motta CO2 fra tankskip og er videre knyttet til rørledning for transport og deponering av CO2. Mottaksanlegget inngår i det nasjonale prosjektet Langskip, som omfatter hele verdikjeden for storskala fangst, mellomlagring, transport og deponering av CO2.

Samtykket er gitt med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff.

>> Mer om vedtaket på vår høringsside