Egenberedskapsuka 2021 er i gang

, Nyhet


Egenberedskapsuka gjennomføres fra 1. til 7. november. DSB oppfordrer alle husstander til å være rustet til å klare seg selv i minst tre døgn.

– Hvis du er forberedt i eget hjem, bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en krisesituasjon. I tillegg frigjør du myndighetenes ressurser til å håndtere hendelsen, sier DSBs direktør, Elisabeth Aarsæther.

Målet med kampanjeuka er at innbyggerne skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i ulike kriser.

 – Norge er blant verdens mest stabile land. Men også vi og våre nærmeste må være forberedt på å miste tilgangen på viktige varer og tjenester, som strøm og vann, for en periode, sier Aarsæther.

Husk å lagre vann

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise, er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og informasjon.

– Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Hovedutfordringen for de fleste er vann. Vi anbefaler alle å lagre ni liter vann per person, sier Aarsæther.

sikkerhverdag.no finner du en konkret oppskrift på hvordan du lagrer vann. Her kan du også lese mer om egenberedskap – blant annet finner du et eksempel på et beredskapslager.

Beredskapstroppen – avdeling Jordbærstien

sikkerhverdag.no kan du også se en helt ny nettserie: Beredskapstroppen – avdeling Jordbærstien.

– Etter en lang periode med råd, regler og mange oppfordringer fra myndighetene, har vi valgt å bruke humor som virkemiddel. Vi håper denne serien, og ikke minst masse lokale arrangementer, kan bidra til at folk tenker gjennom sin egenberedskap, sier Elisabeth Aarsæther.

Stort lokalt engasjement

Over hele landet har kommuner, sivilforsvarsdistrikter og frivillige organisasjoner utstillinger, quiz og stands med utdeling av brosjyrer for å sette søkelyset på egenberedskap.

 – Alle hendelser rammer lokalt, og vi håper det gode lokale samarbeidet vi ser under Egenberedskapsuka, bidrar til å styrke den lokale beredskapen, sier Aarsæther.

 

>> Les mer om hvordan du kommer i gang med egenberedskap på www.sikkerhverdag.no

Jobber du med Egenberedskapsuka 2021 der du bor?
>> Sjekk ut kampanjemateriellet på www.dsb.no/egenberedskap