Air Liquide Skagerak AS får samtykke til anlegg for produksjon av flytende biogass

, Nyhet


DSB har gitt Air Liquide Skagerak AS samtykke til bygging av anlegg for oppgradering, flytendegjøring og lagring av biogass. Anlegget skal etableres på Taranrød i Tønsberg kommune.

Air Liquide Skagerak AS skal ta imot rågass fra Greve Biogass AS' eksisterende biogassanlegg, som så oppgraderes og flytendegjøres før oppbevaring på tank ved -160 °C. Oppgraderingen består i at CO2 , H2S og VOC fjernes fra rågassen, slik at man står igjen med gass med 97 % metaninnhold. Den flytende gassen skal eksporteres til kunde med tankbil.

Samtykket er gitt med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff.

>> Mer om vedtaket på vår høringsside