Vedtak – samtykke til bygging av anlegg for oppgradering, flytendegjøring og lagring av biogass i Tønsberg kommune

DSB har gitt Air Liquide Skagerak AS samtykke til bygging av anlegg for oppgradering, flytendegjøring og lagring av biogass. Anlegget skal etableres på Taranrød i Tønsberg kommune.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Air Liquide Skagerak AS datert 12.06.2020 om samtykke til bygging av anlegg
for oppgradering og flytendegjøring av biogass samt lagring av den flytende gassen (LBG) i Taranrødveien 97, gnr./bnr. 34/5 i Tønsberg kommune, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Air Liquide Skagerak AS samtykke til bygging av anlegget (samtykke til håndtering av farlig stoff trinn I).