Viking Sky-hendelsen er evaluert

Evalueringen bekrefter inntrykket av en vellykket redningsaksjon og et godt samvirke mellom de ulike aktørene.

Cruiseskipet Viking Sky fikk motorstans og kom i havsnød på Hustadvika mellom Kristiansund og Molde 23. mars 2019. Skipet unngikk så vidt å grunnstøte, og avverget dermed en potensiell katastrofe. Det ble igangsatt et omfattende redningsarbeid og evakuering av passasjerer med helikopter, som foregikk til dagen etter.

  • Det ble gjennomført en omfattende varsling av hendelsen via ulike kanaler, mer enn 30 aktører var involvert håndteringen av hendelsen, som ble ledet av Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS).
  • De fleste aktørene etablerte sine kriseorganisasjoner.
  • Redningsledelsene ved HRS og Lokal redningssentral ledet av Møre og Romsdal politidistrikt, ble etablert.
  • Det ble gjennomført en vellykket helikopterredningsaksjon under svært krevende forhold, og hele 475 personer ble evakuert (466 fra Viking Sky og 9 fra Hagland Captain).
  • Politiet etablerte i løpet av en og halv time et mottakssenter i Brynhallen. Der var det en helhjertet innsats av ca. 500 mannskaper og frivillige.
  • Helseforetaket tok seg av de som måtte på sjukehus i Molde og Kristiansund.

Samtidig avdekker evalueringen læringspunkter på flere områder, og kommer med anbefalinger om tiltak for å styrke beredskapen for å håndtere lignende hendelser. Rapporten vier læringspunkter som gjelder flere aktører, og forholdet mellom disse, størst oppmerksomhet. Det er identifisert læringspunkter knyttet til blant annet planverk, øvelser, informasjonsdeling, politiets organisering, registrering av evakuerte, maritim innsats og luftkoordinering.

Basert på evalueringen er det ikke grunnlag for å si at de forholdene det pekes på i læringspunktene, fikk negative konsekvenser for håndteringen eller utfallet. De gjennomførte tiltakene var i stor grad tilstrekkelige slik situasjonen utviklet seg, men en kunne kommet på etterskudd hvis situasjonen hadde eskalert med grunnstøting og passasjerer og mannskap i sjøen.

Det er DSB som har evaluert håndteringen av Viking Sky-hendelsen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Les rapporten her