Evaluering av Viking Sky-hendelsen


Justis- og beredskapsdepartementet (JD) var lederdepartement under hendelsen, og har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å evaluere håndteringen av hendelsen. Evalueringen omfatter hele redningsaksjonen, inkludert maritim innsats og helikopterredning, evakuering av personer fra skipet og mottak og håndtering av dem på land.

Rapport

Last ned PDF (3,7MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-502-1 (PDF)
HR-nummer
2428
Utgitt

Evalueringsarbeidet er basert på ulike metoder og kilder, som gjennomgang av relevant dokumentasjon, møter/intervjuer med relevante deltakere og en
spørreundersøkelse. En sentral del av dokumentasjonen er aktørenes egne evalueringer, eventuelt presentasjoner av erfaringer.

Evalueringsrapporten vier størst oppmerksomhet til tema og problemstillinger som gjelder flere aktører, og særlig forholdet mellom disse og tverrsektorielle problemstillinger.