Veileder for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale er revidert

, Nyhet


Riktig håndtering og forsendelse av smittefarlig biologisk materiale er viktig for at dette ikke skal representere en smitterisiko.

Formålet med veilederen er å gi en praktisk veiledning for forsendelser som gjøres via landtransport, lufttransport og postforsendelser.

Veilederen dekker forsendelse av prøver fra mennesker, dyr og kategori A-avfall.

DSB har revidert veilederen i samarbeid med Luftfartstilsynet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Veterinærinstituttet og Posten Norge AS.

>> Les veilederen her