Sivilforsvaret bistår ved prøvetaking og grensekontroll

, Nyhet


Mandag er Sivilforsvaret i 15 innsatser i forbindelse med koronasituasjonen. Sivilforsvaret bistår blant annet med telt, lys og varme i forbindelse med prøvetaking, og med støtte til politiet i forbindelse med grensekontroll.

– I den krevende situasjonen landet vårt står i nå, er jeg glad for at Sivilforsvaret kan bidra med forsterkningsressurser, sier Sjef Sivilforsvaret, Tore Ketil Stårvik.

Følgene distrikter er nå i koronainnsats:

  • Oslo og Akershus
  • Midtre Hålogaland (x3)
  • Møre og Romsdal (x2)
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Vestfold
  • Rogaland
  • Øst-Finnmark (x2)
  • Troms
  • Østfold (x2)

Sivilforsvaret har en styrke på 8 000 tjenestepliktige menn og kvinner, og er organisert som en del av DSB.

– Det er viktig for oss å bidra her og nå, men også tenke langsiktig og sørge for at vi har utholdenhet for ukene og månedene som kommer. Ikke minst er jeg svært opptatt av at vi ivaretar sikkerheten og helsen til våre tjenestepliktige og ansatte, understreker Stårvik.