Sivilforsvaret stanser øvelser og opplæring

, Nyhet


Sjefen for Sivilforsvaret har besluttet å stanse alle øvelser og opplæring i Sivilforsvaret med virkning fra torsdag 12. mars.

Beslutningen er tatt i samråd med direktøren i DSB og Justis- og beredskapsdepartementet.

- Tiltaket er iverksatt for å redusere smittespredning av koronaviruset blant våre ansatte og mannskaper, sier Tore Kjetil Stårvik, sjef for Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret er statens primære forsterkningsressurs under hendelser, og sivilforsvarsdistriktene rundt om i landet er forberedt på å måtte ha en sentral rolle for å bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

- Sivilforsvaret følger utviklingen tett og vi har løpende dialog med Helsedirektoratet, fylkesmenn og kommuner om mulig fremtidig støtte, sier Stårvik.