Regjeringen vil bevilge penger til ny fagskole for brann og redning

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 139,1 millioner kroner til DSB og Statsbygg til etableringen av en ny fagskole for brann og redning.

– Dette har vi ventet på, og det er virkelig en gledens dag.  Den nye fagskolen for brann og redning vil bli et løft for samfunnssikkerheten over hele landet, sier Elisabeth S. Aarsæther, DSBs direktør.

Det kom signaler om at regjeringen ville bevilge midler til ny fagskole allerede da justis- og beredskapsminister Monica Mæland besøkte Norges brannskole 18. september. Hun uttalte da at hvis Stortinget vil det, kan fagskolen stå ferdig i 2023. Den videre framdriften og åpning av den nye fagskolen er avhengig av de årlige budsjettprosessene i Stortinget.

Budsjettmidlene for 2021 skal deles mellom DSB og Statsbygg. I DSB jobbes det nå for fullt med det faglige innholdet og alt annet som skal til for å få på plass en godkjent og framtidsrettet utdanning. Statsbygg er byggherre og håndterer arbeidet med infrastruktur og nybygg.

Det har vært jobbet for en ny fagskoleutdanning for brann og redning i mange år, både i DSB og i fag- og kompetansemiljøer i hele landet. Målet er at de ansatte i brann- og redningsvesenet skal få en utdanning som gir nødvendig kompetanse for å møte fremtidens utfordringer. Den nye fagskolen skal erstatte dagens etatsutdanning for brann- og redningsvesenet. I dag må du først ha jobb i et brann- og redningsvesen eller ved 110-sentral for å ta utdanning i yrket.

>> Les mer på www.regjeringen.no  
>> Les mer om ny fagutdanning

Kontaktperson:
DSBs pressevakt