Planleggingsveileder fra DSB

, Nyhet


Hvordan forberede seg på stort fravær av personell på arbeidsplassen? En ny veileder gir gode råd til virksomheter med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner.


>> Veileder i kontinuitetsplanlegging - Opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær

På grunn av fare for smittespredning av koronaviruset kan arbeidsplasser oppleve at mange ansatte ikke kan møte på jobb.

DSB har utarbeidet en veileder som gir praktiske råd om hvordan virksomheter kan opprettholde produksjonen av varer og tjenester ved alvorlige hendelser som rammer samfunnet og virksomheten.

Veilederen gir ikke ferdige løsninger, men gir innspill til problemstillinger som bør diskuteres og forslag til mulige tiltak. Hver enkelt virksomhet må selv vurdere utfordringene, og hvilke tiltak som er mest relevante.

Målgruppe
Den primære målgruppen for veilederen er virksomheter med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner, men også andre offentlige, private og frivillige virksomheter og organisasjoner vil kunne ha nytte av den.

Sentrale spørsmål i veilederen

  • Hva skjer når personellfraværet øker utover hva man normalt kan forvente?
  • Hvilke deler av virksomheten vil bli hardest rammet?
  • Hvordan vil virksomheten takle utfordringene og konsekvensene?
  • Hvilke konsekvenser kan bortfall av leveranser fra virksomheten få for andre?

Andre relevante dokumenter

>> Analyser av krisesvenarioer 2019

>> Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa