Ny rapport om brannfare ved kull- og vedfyrte griller

Flere brannvesen har de seneste årene opplevd en økning i antall branner som har oppstått på grunn av kull- og vedfyrte griller i restauranter. På bakgrunn av dette ønsket DSB og Dibk at RISE Fire Research AS skulle se nærmere på brannfaren og regelverket rundt bruken av slike griller.

Oslo brann- og redningsetat tok i 2018 kontakt med DSB og Dibk for å synliggjøre problemstillingen forbudet med flere branner som hadde oppstått på grunn av kull- og vedfyrte griller. Brannene hadde i all hovedsak oppstått i avtrekksystem tilknyttet grillen, eller i tilstøtende veggkonstruksjon.

På bakgrunn av dette ønsket DSB og Dibk at RISE Fire Research AS skulle vurderer eksisterende dokumentasjon, samt gjeldende regelverk i Norge, Sverige og Danmark for denne typen produkter.

Like brannfarlig som ildsteder

Konklusjonen er at brannfaren ved bruk av kull- og vedfyrte griller i stor grad er sammenlignbar med brannfaren for ildsteder, spesielt grunnet bruken med høye temperaturer og langvarig fyring. Derfor er det viktig at avtrekket er dimensjonert riktig og at grillen plasseres i god avstand fra brennbart materiale.

Renhold er viktig

Eier og virksomheter som benytter kull-og vedfyrte griller innendørs har et særlig ansvar med å sørge for at renhold blir utført hyppig og grundig. Avsetning av fett i kanalene er antatt å være en av de største årsakene til disse brannene.

Kartlegging og informasjon

Videre er det viktig at kommunene har et system for kartlegging av restauranter som har denne typen grill slik at de kan nå ut med målrettet informasjon om brannsikkerhet knyttet til installasjon og bruk av denne typen produkter.

DSB og Dibk har nå engasjert RISE for å teste produktene for å skaffe mer data om temperaturer i avtrekk/ventilasjon og tilstøtende konstruksjoner.

Nye produkter kan gi nye branntekniske utfordringer.  Vi har alle sammen et felles ansvar til å sørge for at nye produkter ikke bidrar til en uakseptabel risiko for de som oppholder seg i og i nærheten av byggverk. DSB vil fortsette å følge med på denne utviklingen, sier fungerende avdelingsdirektør Ann Christin Olsen-Haines i DSB. 

Se rapporten