Brannrisiko forbundet med kull- og vedfyrte griller i restauranter


Flere brannvesen har de siste årene opplevd en økning i antall branner som har oppstått på grunn av kull- og vedfyrte griller i restauranter.

Rapportens forside

Rapport

Last ned PDF (4,1MB)
Utgitt

Ifølge Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anses kull- og vedfyrte griller i restauranter ikke som ildsted, men produksjonsutstyr. 

På bakgrunn av dette har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) bedt RISE Fire Research om å vurdere eksisterende dokumentasjon, samt gjeldende regelverk og standarder for denne type produksjonsutstyr. Regelverk i Norge, Sverige og Danmark skal inkluderes. RISE Fire Research er også bedt om å beskrive nærliggende konstruksjoner og ventilasjonsanlegg i restaurantkjøkken der kull- og vedfyrte griller blir brukt. Basert på dette skal det vurderes om det finnes et behov for testing for å skaffe grunnlag for analyser og anbefalinger med tanke på krav til bruk av kull- og vedfyrte griller innendørs.