Nordmenn mest bekymret for cyberangrep

39 prosent av innbyggerne er bekymret for at cyberangrep skal slå ut viktige styringssystemer de kommende fem årene. Det viser DSBs store befolkningsundersøkelse.

– Cyberangrep angår mange og kan slå ut kritiske samfunnsfunksjoner. Det har vi sett flere, alvorlige eksempler på, også i Norge, sier fungerende direktør Per K. Brekke i DSB. 

– Det er viktig at alle gjør sitt for å beskytte seg mot denne type hendelser - både vi som jobber med samfunnssikkerhet, men også befolkningen. Enkle tiltak kan gjøre stor forskjell, som for eksempel å ha gode passord-rutiner, fortsetter han.

Nesten like mange er bekymret for terrorangrep i Norge med 35 prosent, etterfulgt at flom med 28 prosent og kapring/skoleskyting med 27 prosent.

– Terror har rammet Europa hardt de seneste årene. At det resulterer i at folk blir bekymret, er ikke så rart - selv om det heldigvis er liten sannsynlighet for at man blir rammet av terror. Likevel vil jeg oppfordre til en generell årvåkenhet, når man er ute og ferdes, sier Brekke.

Om undersøkelsen

Det er Ipsos som på oppdrag fra DSB gjennomførte befolkningsundersøkelsen i desember i fjor. Hensikten var å få vite mer om hva innbyggerne er bekymret for, og hvordan de selv er forberedt på ulike typer kriser.

Undersøkelsen viser også at fire av ti er nokså eller godt forberedt på å klare seg selv i eget hjem i minst tre døgn dersom strøm, tele- og internett blir borte. 

– Vi ønsker selvsagt at enda flere skal tenke gjennom egen situasjon, og gjøre konkrete tiltak for å være best mulig forberedt. Det er bra for den enkelte husholdning, men det er også viktig for Norges beredskap. Hvis flest mulig kan ta vare på seg og sine, så kan myndighetene prioritere de som trenger det mest, hvis noe uforutsett skulle skje, sier Brekke.

Les rapporten