Folk er bedre forberedt

Nesten åtte av ti nordmenn oppgir at de kjenner til DSBs råd om at alle husstander bør være forberedt på å klare seg selv i minst tre døgn.

– Vi som jobber med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, er veldig glade for at flere nå, i kjølvannet av koronapandemiens første fase, virker å være bedre forberedt enn før, sier direktør i DSB, Elisabeth S. Aarsæther.

Flere lagrer drikkevann

I en spørreundersøkelse utført av Ipsos for DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) oppgir 77 prosent at de kjenner til myndighetenes anbefalinger om at alle husstander i Norge skal være forberedt på å kunne klare seg selv i eget hjem i minimum tre døgn, dersom strøm, tele-/mobilnett og internett faller ut. Tilsvarende tall fra i fjor høst var henholdsvis 65 prosent rett før Egenberedskapsuka 2019, og 71 prosent rett etter denne kampanjen.

Andelen som kjenner til anbefalingene, er høyere jo eldre man er.

I undersøkelsen svarer også nesten fire av ti at de har snakket med familie eller venner om egenberedskap.

29 prosent oppgir å ha lagret drikkevann på flasker/beholdere, som kan brukes dersom vannet i springen blir avstengt eller forurenset. Til sammenligning var andelen i fjor høst 20 prosent rett før Egenberedskapsuka 2019, og 23 prosent i målingen som ble foretatt rett etter kampanjen.

Du er en del av Norges beredskap

DSB har de siste par årene jobbet for at befolkningen skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i minst tre døgn ved en krise. På sikkerhverdag.no har vi en liste med konkrete eksempler på hva folk kan ha i hus.

Logikken bak egenberedskapskampanjen DSB lanserte høsten 2018, var at hvis flere er i stand til å ta vare på seg selv og dem rundt seg ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst.

Under finner du befolkningsundersøkelsen fra juni 2020 og fra november 2019.

Rapporter