Beskyttelsesutstyr og covid-19

, Nyhet


Skal du importere medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr? Da er det viktig at du setter deg inn i regelverkene, og hvilket ansvar og hvilke plikter du har som importør.

Som hovedregel skal personlig verneutstyr være CE-merket og oppfylle kravene i PVU-forskriften. DSB vil kunne tillate at det tas i bruk personlig verneutstyr som ikke er CE-merket, for at de skal kunne brukes i en tidsbegrenset periode som følge av covid-19-pandemien.

Du må kunne dokumentere at personlig verneutstyr har et tilstrekkelig nivå på helse og sikkerhet, og at det er satt i gang en prosess for CE-merking, jfr (EU) 2020/403 pkt 7.

Overordnet om regelverket

Utstyr som har begge tiltenkte bruksområder skal oppfylle kravene i begge regelverk.

Den som ønsker å importere produkter eller utstyr må sette seg nøye inn i regelverkene og hvilket ansvar og plikter de har som importør.

Les mer om detaljene rundt regelverkene. Her har vi også samlet nyttige linker og kontaktpunkter.