Ny rapport om brann- og elsikkerhetsutfordringer i energieffektive bygg

, Nyhet


DSB og Dibk har gått sammen om å skaffe seg en oversikt over utfordringer innen energieffektive bygg, slik at de har bedre grunnlag for å utvikle regelverk og arbeidsmetoder. Rapporten fra RISE Fire Research AS er nå klar.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) registrerer at det er mye som rører seg på markedet innenfor energieffektive bygg. Utviklingen av nye materialer, konstruksjonsmetoder og teknologiske løsninger spesielt går svært raskt. På noen områder er det erfaring å hente internasjonalt mens på andre er Norge først ute. Et godt eksempel på dette er lokal energilagring av solstrøm i batterisystemer. Vi ønsker gjennom RISE Fire Research AS å skaffe oss en oversikt over hvilke utfordringer som er knyttet til energieffektive bygg med tanke på brann- og el-sikkerhet som grunnlag for eventuelle endringer i regelverk og arbeidsmetoder.

-Vi som myndighet ønsker å følge utviklingen tett og søke kvalifisert kunnskap der denne er å finne. På den måten kan vi sørge for at regelverket holder tritt uansett hvilke løsninger som velges. Alle som oppholder seg i energieffektive bygg skal være trygge, sier DSBs direktør Cecilie Daae.

>>Les rapporten om brann- og elsikkerhetsutfordringer i energieffektive bygg