Energieffektive bygg og brannsikkerhet


Rapportens forside

Rapport

Last ned PDF (3,3MB)
Utgitt

Det er mye som rører seg på markedet innenfor energieffektive bygg, og utviklingen innenfor nye materialer, konstruksjonsmetoder og teknologiske løsninger går i et høyt tempo. Når én egenskap forbedres, kan det få konsekvenser for andre aspekt, for eksempel brannsikkerheten. Norske myndigheter ønsker å få en oversikt over hvilke utfordringer som er knyttet til energieffektive bygg og brannsikkerhet.