Hvem fortjener samfunnssikkerhetsprisen?

, Nyhet


Nå kan du foreslå hvem du mener fortjener samfunnssikkerhetsprisen for 2019. Fristen er 1. desember.

Prisen deles ut til den, eller de, som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt eksempel for andre, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører. Prisen kan gå til både offentlige aktører, private virksomheter, organisasjoner eller privatpersoner.

I fjor fikk Sivilforsvarets mannskaper prisen for sin innsats under skogbrannsommeren 2018.

Slik innstiller du

Send en e-post til KOM.servicedesk@dsb.no med navn på din kandidat, og en begrunnelse for hvorfor den eller de fortjener prisen. Frist for å foreslå kandidater er 1. desember.

Alle kan innstille. Vi håper på mange gode forslag!

Prisen deles ut under DSBs årlige samfunnssikkerhetskonferanse i februar 2020.

Disse sitter i juryen

Juryen består av fagdirektører og kommunikasjonsdirektøren i DSB (leder), en representant fra Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, en representant for fylkesberedskapssjefene og en representant fra Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum.

Tidligere vinnere

2018: Sivilforsvarets mannskaper
2017: Samvirkesenteret (sykkel-VM) og Bergen kommune
2016: Odda Røde kors
2015: Eigersund kommune
2014: 330-skvadronen
2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
2012: 22. juli-kommisjonen

Samfunnssikkerhetsprisen

Prisen utdeles til den/de som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt eksempel for andre aktører, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører.

Kandidater kan være

• Nasjonale, regionale eller lokale aktører som jobber med samfunnssikkerhet
• Offentlige etater, private virksomheter, organisasjoner
• Enkeltpersoner/ildsjeler som setter samfunnssikkerhet på dagsordenen