Pris til Sivilforsvarets mannskaper

, Nyhet


Samfunnssikkerhetsprisen for 2018 går til de tjenestepliktige i Sivilforsvaret for ekstraordinær og uselvisk innsats i forbindelse med slokkingen av de mange skogbrannene i fjor sommer.

− Årets prisvinner har bemerket seg med enormt engasjement og stå-på-vilje gjennom hele skogbrannsesongen. I beste ferietid har de forlatt familie og arbeidsplasser for å bidra med materiell, kompetanse, vannlevering og skogbrannslokking – ofte milevis fra der de bor, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

Det er syvende gang DSB deler ut samfunnssikkerhetsprisen. Prisen går til den, eller de, som bidrar til å sette samfunnssikkerhet på dagsorden – og som er et godt eksempel for andre aktører.

Jenny Mikkelsen Spring og Kjetil Faye Lund fra Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe i henholdsvis Kirkenes og Arendal mottok prisen på vegne av de tjenestepliktige i Sivilforsvaret.

>> Bildene fra overrekkelsen finner du på vår Flickr-side

Fra juryens begrunnelse

«Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Men, Sivilforsvaret er også statens beredskapsressurs og skal gi støtte til nød- og beredskapsetater ved alvorlige hendelser.

I 2018 var Sivilforsvaret i innsats i over 93 000 timer. Våren og sommeren ble den mest krevende skogbrannsesongen noensinne og Sivilforsvarets tjenestepliktige bisto ved 120 skogbranner og i nærmere 70 000 innsatstimer. Tjenestepliktige kvinner og menn var i skogbranninnsats hver eneste dag i juli.

De tjenestepliktige har stilt opp i alle slags vær, vind og føreforhold. De har gitt avkall på familie, venner, arbeid, ferie og fritid for bistå i slokking av omfattende skogbranner i intens sommervarme.

Gjennom flytting av operative styrker fra en landsdel til en annen, har de tjenestepliktige bistått både lokale brann- og redningsvesen og kollegaer og tjenestepliktige i sivilforsvarsdistrikter langt fra egen bopel. De har bistått med å fremskaffe vann, slokke branner, hakke i ulmende skogbunn og utført andre viktige funksjoner som kreves under skogbranner.»

Tidligere vinnere av samfunnssikkerhetsprisen

2013: 22. juli-kommisjonen
2014: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
2015: 330-skvadronen
2016: Eigersund kommune
2017: Odda Røde kors
2018: Bergen kommune