Tilsyn med alpinanlegg

, Nyhet


DSB gjennomførte i 2018 en tilsynsaksjon med alpinanlegg. Aksjonen ble gjennomført som en spørreundersøkelse til hele bransjen og tilsyn hos seks utvalgte anlegg.

I 2016 - 2017 ble det registrert fem dødsfall i alpinanlegg og flere alvorlige hendelser. I tillegg har utenlandske turister gjennom flere år omkommet i aktiviteter knyttet til skikjøring i norske fjell. DSB er tilsynsmyndighet for sikkerheten i alpine nedfarter.

Hensikten med tilsynsaksjonen var å kartlegge hvordan alpinanleggene ivaretar sikkerheten til forbrukerne gjennom systemer for internkontroll og om de følger regelverket.

- Hovedinntrykket etter tilsynsaksjonen er at alpinanleggene har god kompetanse når det gjelder sikringstiltak og praktisk tilrettelegging for sikkerhet. Alle hadde et aktivt forhold til sikkerhetsarbeid i nedfartene og en praktisk tilnærming til å løse sikkerhetsutfordringer, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Tilsynene avdekket derimot en rekke mangler når det gjelder anleggenes etterlevelse av regelverkets krav til skriftliggjøring av sikkerhetsarbeidet.

Dette var tema for tilsynet:

  • Kjennskap til gjeldende regelverk.
  • Opplæring.
  • Risikokartlegging.
  • Avvikshåndtering.
  • Informasjon til bruker i anlegget.
  • Verifikasjon av skilting og polstring i anlegget.
  • Virksomhetens systematiske gjennomgang av internkontrollsystemet.

- Tilsyn og skaderegistreringer viser at de aller fleste uhell skyldes forbruker. Det er derfor viktig å være bevisst på egne begrensninger når man deltar i aktiviteter, sier Rygh Pedersen.

DSB anbefaler; bruk av hjelm og ryggskinne, avpass farten etter forholdene, ikke overvurder egne ferdigheter og følg anvisninger fra alpinsenteret og alpinvettreglene.

Rapport etter tilsynsaksjonen

Alpinvettreglene