Tilsynsaksjon med alpine nedfarter


DSB gjennomførte i 2018 tilsyn med tilbydere av forbrukertjenesten alpine nedfarter. Virksomhetene som tilbyr denne tjenesten varierer i størrelse og er spredt over hele landet. Aktiviteten i tilknytning til anleggene foregår i stor grad uorganisert, i et "ikke lukket" område og med brukere med veldig varierende ferdighetsnivå. Hvert år skjer det en eller flere dødsulykker i eller i tilknytning til anleggene.

Veileder

Last ned PDF (4,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-468-0 (PDF)
HR-nummer
2397
Utgitt

Tilsynsaksjonen ble planlagt og gjennomført fra høsten 2017 og fram til påsken 2018. I planleggingsfasen har DSB hatt nyttig kontakt med
Alpinanleggenes Landsforening (ALF). ALF deltok som observatør på ett av tilsynene.