Ny veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

, Nyhet


Veiledningen gir utfyllende kommentarer til bestemmelsene i forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr, og orienterer om hvordan forskriften kan oppfylles.

Veiledningen inneholder forskrift og veiledning og den kan brukes i kombinasjon med PED Guidelines (EUs trykkdirektiv).

Noen viktige punkter i veiledningen:

  • For § 4 er det gitt utdypende veiledning til den nye definisjonen til "produsent" sammen med begrepet "industriell installasjon".
  • Det er gitt veiledning til markedsdeltakernes forpliktelser omtalt i kapittel 2.
  • I veiledning til nr. 3.3 i vedlegg I er omtale av merking og forslag til merkeskilt med relevante opplysninger.
  • Vedlegg III inneholder figurer som oppsummerer alle modulene og riktig valg av disse.
  • Vedlegg IV har forslag til samsvarserklæring på norsk og engelsk. De kan med fordel brukes for å være sikre at forskiftens krav til informasjon er oppfylt.  
  • Veiledningen har lenker for å kunne navigere i dokumentet samt kryssreferanse tabell i forhold til PED 2014/68/EU.

>> Her finner du den nye veiledningen