Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr


Versjon 1.2 - mars 2021. Veiledningen tar sikte på å gi utfyllende kommentarer til bestemmelsene i forskriften, og orientere om hvordan forskriften kan oppfylles.

Håndbok

Last ned PDF (1,6MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-467-3 (PDF)
HR-nummer
2396
Utgitt

Veiledningen representerer ikke et formelt forskriftsverk i forvaltningslovens forstand. Løsninger som avviker fra veiledningen vil derfor kunne benyttes, forutsatt at den avvikende løsningen ivaretar sikkerhetsmålsettingen i forskriften.

Endringer i versjon 1.2:

  • Endringer iht. forskrift 11.02.2021 nr. 439 om endring i forskrift om trykkpåkjent utstyr.
    Lenke: https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2021-02-11-439
  • § 3: Flyttet presisering om industrielle installasjoner til forord
  • § 4: Presisering av krav til samsvurdering og CE-merking for produsent
  • § 31: Utdypet vilkår for unntak for å gi dispensasjon fra framgangsmåter for samsvarsvurdering
  • § 36: Lagt inn referanse til ny prosedyre for utpeking av samsvarsvurderingsorganer

Endringer i versjon 1.1:

  • Endringer iht. forskrift 30.04.2019 nr. 548 om endring i forskrift om trykkpåkjent utstyr. Lenke: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-04-30-548
  • Presisering i forslagene til samsvarserklæring på side 139 og 140.