Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr


Versjon 1.1 - mai 2019. Veiledningen tar sikte på å gi utfyllende kommentarer til bestemmelsene i forskriften, og orientere om hvordan forskriften kan oppfylles.

Håndbok

Last ned PDF (1,6MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-467-3 (PDF)
HR-nummer
2396
Utgitt

Veiledningen representerer ikke et formelt forskriftsverk i forvaltningslovens forstand. Løsninger som avviker fra veiledningen vil derfor kunne benyttes, forutsatt at den avvikende løsningen ivaretar sikkerhetsmålsettingen i forskriften.

Endringer i versjon 1.1:

  • Endringer iht. forskrift 30.04.2019 nr. 548 om endring i forskrift om trykkpåkjent utstyr. Lenke: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-04-30-548
  • Presisering i forslagene til samsvarserklæring på side 139 og 140.