Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr


Veiledningen tar sikte på å gi utfyllende kommentarer til bestemmelsene i forskriften, og orientere om hvordan forskriften kan oppfylles.

Håndbok

Last ned PDF (1,5MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-467-3 (PDF)
HR-nummer
2396
Utgitt

Veiledningen representerer ikke et formelt forskriftsverk i forvaltningslovens forstand. Løsninger som avviker fra veiledningen vil derfor kunne benyttes, forutsatt at den avvikende løsningen ivaretar sikkerhetsmålsettingen i forskriften.