Veiledning til brannvesenets tilsynsaksjon 2022


Veileder

Last ned PDF (1,6MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-527-4 (PDF)
HR-nummer
2452
Utgitt

Kommunen er etter forskrift om håndtering av farlig stoff tilsynsmyndighet med hjemmel til å føre tilsyn for anlegg som håndterer farlig stoff. Normalt er det brannvesenet som utfører tilsyn på vegne av kommunen. DSB har, i samarbeid med landets brannvesen, gjennomført årlige tilsynsaksjoner med farlig stoff siden 2012.

Tilsynsaksjonene initieres og organiseres av DSB, og brannvesenet gjennomfører tilsynene. Som hjelp til gjennomføring av tilsynsaksjonen, har DSB har utarbeidet veiledning med sjekkliste til bruk under tilsynene.