Nyhetsbrev Samlok

Nyhetsbrev fra arbeidet med samlokalisering av 110- og 112-sentralene.

Samlokalisering av 110- og 112-sentralene er ett av de sentrale forbedringstiltakene som nå gjennomføres i nødmeldingstjenesten, og som vil påvirke 110-tjenesten i årene som kommer. Den overordnede målsetningen med arbeidet er å skape en bedre nødmeldingstjeneste for samfunnet, de nødstilte og de operative ressursene.

>> Nyhetsbrev 1, November 2016: Samlokalisering 110 og 112 (pdf)